Czym jest CrossFit

CrossFit to najskuteczniejszy system treningowy jaki dotąd powstał. Jego celem jest szybka poprawa sprawności ćwiczących. Treningi są krótkie i intensywne, skupiają się na ruchach funkcjonalnych czyli takich, które wynikają z ludzkiej budowy a więc mają faktyczne zastosowanie w codziennych czynnościach i wszystkich sportach. Ruchy funkcjonalne to na przykład: przysiad, pompka, podciągnięcie na drążku, wykrok, wstawanie z leżenia tyłem, zeskok, dźwignięcie ciężaru z ziemi, uniesienie ciężaru nad głowę itp. Doskonalenie się w tych ruchach czyni nas sprawnymi na co dzień i daje nam wiele punktów przewagi w każdym uprawianym sporcie.

W treningach CrossFit korzystamy z trzech grup ćwiczeń: gimnastycznych, z obciążeniem zewnętrznym oraz wydolnościowych. Treningi są różnorodne i prawie nigdy się nie powtarzają. Jedną z idei CrossFit jest ciągła zmienność i różnorodność.

Kluczem do szybkich postępów jest wykonywanie ruchów funkcjonalnych z dużą intensywnością, dzięki temu poprawia się: wytrzymałość, siła, kondycja, zwinność, dokładność, gibkość, równowaga, szybkość, moc i koordynacja, czyli wszystkich 10 zdolności motorycznych człowieka, którymi CrossFit opisuje sprawność.

Najpopularniejszą formą trenowania są zajęcia grupowe, na które mówimy „klasa”. Klasa trwa zegarową godzinę, od początku do końca odbywa się pod opieką trenera, składa się z: rozgrzewki, części poświęconej nauce i doskonaleniu techniki, treningu dnia oraz rozciągania.

Najważniejszą częścią każdych zajęć jest trening dnia czyli „wod” (od angielskiego workout of the day). Trening dnia trwa zwykle od 7 do 20 minut. Każdy wykonuje ten sam zestaw ćwiczeń, dostosowując intensywność do własnych możliwości (mniejszy lub większy ciężar, większa lub mniejsza szybkość ćwiczenia, dłuższe lub krótsze przerwy odpoczynkowe itd.).

CrossFit powstał jako alternatywa dla zajęć w klubach fitness i siłowniach; ćwiczenia wykonywane na maszynach faktycznie pozwalają modelować sylwetkę i spalać kalorie, narzucają jednak ćwiczącym niepoprawne (bo sztuczne) wzorce ruchowe i czynią z nich osoby, które wyglądają na sprawne ale w rzeczywistości sprawne nie są.  Jeśli potrzebujesz przykładu, pomyśl o faktycznej sprawności kogoś znajomego, kto trenuje na siłowni albo o osobie, która ćwiczy w typowym klubie fitness.

W CrossFicie nie chodzi o to, żeby się tylko zmęczyć. Chodzi o to, żeby zyskiwać sprawność, akceptując zmęczenie jako drogę do tego celu. Takie podejście przywraca treningową świeżość, bo zaczynasz robić niesamowicie szybkie postępy. CrossFit to sama esencja tego, czego w sporcie przez ostatnie dziesięciolecia nauczono się ruchu, o ludzkim ciele i o planowaniu wysiłku.

Na specjalistycznie wyposażoną salę do treningu CrossFit mówi się „box”. Box CrossFit Lublin to klimatyczne miejsce, w którym znajdziesz zupełnie nową filozofię treningu i spotkasz ludzi, którzy dają pozytywną motywację.

Zobacz jak wyglądały nasze treningi w pierwszym roku funkcjonowania CrossFit Lublin. Aktualne migawki z naszych zajęć możesz oglądać na Facebooku oraz Instagramie: w naszych codziennych „Stories”.