Sprawdzian: benchmark wod (girls)

Treningi benchmarkowe (benchmark – ang. punkt odniesienia) to CrossFitowe sprawdziany sprawności. Służą monitorowaniu postępów i umożliwiają porównywanie swojej formy z ćwiczącymi na całym świecie. To jak szybko potrafisz wykonać zaproponowany zestaw ćwiczeń opisuje Twoją bieżącą kondycję. Zrób wybrany trening i zapisz swój wynik. Po kilku tygodniach/miesiącach wykonaj ten sam wod i sprawdź czy sposób w jaki trenujesz przynosi ci postępy.
Treningi benchmarkowe nazywane są imionami dziewczyn.
Jeśli wykonujesz w boxie benchmarkowy wod, wpisz w komentarzu tego wpisu nazwę treningu i swój wynik lub zachowaj go w prywatnych notatkach.

Angie
100 Pull Ups
100 Push Ups
100 Sit Ups
100 Squats

Annie
50 – 40 – 30 – 20 – 10
Double Unders
Sit Ups

Barbara
20 Pull Ups
30 Push Ups
40 Sit Ups
50 Squats
Rest 3 Mins
Repeat All For 5 Rounds

Chelsea
5 Pull Ups
10 Push Ups
15 Squats
On The Minute Every Minute For 30 Minutes.

Cindy
5 Pull Ups
10 Push Ups
15 Squats
As Many Rounds As Possible (AMRAP) in 20 Minutes

Diane
21 – 15 – 9 Reps
225lb Deadlift
Handstand Push Ups

Elizabeth
21 – 15 – 9 Reps
135lb Clean
Ring Dips

Fran
21 – 15 – 9 Reps
Thruster 95lbs
Pull Ups

Frelen
5 Rounds For Time
Run 800m
15 Dumbbell Thruster
15 Pull Ups

Grace
135lb Clean & Jerk
30 Reps

Helen
3 Rounds For Time
Run 400m
21 Kettle Bell Swings 55lb
12 Pull Ups

Isabel
135lb Snatch
30 Reps

Jackie
1000m Row
50 Thruster 45lbs
30 Pull Ups

Karen
For Time
150 Wall Balls 20lbs

Kelly
5 Rounds For Time
Run 400m
30 Box Jumps
30 Wall Balls 20lbs

Linda
10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 of
1.5x Body Weight Deadlift
Body Weight Bench Press
3/4x Body Weight Cleans

Lynne
Bodyweight Bench Press Max Reps
Pull Ups Max Reps
5 Rounds For Max Reps

Mary
5 Handstand Push Ups
10 One Legged Squats (Pistols)
15 Pull Ups
As Many Rounds As Possible (AMRAP) in 20 Minutes

Nancy
5 Rounds For Time
400m Run
15 Overhead Squat 95lbs

Nasty Girls
3 rounds for time of:
50 Squats
7 Muscle-ups
135 lb Hang power cleans, 10 reps

Nicole
400m Run
Max Rep Pull Ups
As Many Rounds As Possible (AMRAP) in 20 Minutes – Note the pull ups completed in each round.

 

 Dowiedz się więcej -> Benchmark workouts (CrossFit Journal)